Meble drewniane
Just another WordPress site

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Komin

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Komin służy do odprowadzania do atmosfery spalin, powstających w palenisku. Równocześnie komin – wskutek wytworzonej siły ciągu – doprowadza do paleniska powietrze koniecznie do spalania. Ruszt i warstwa paliwa stanowią dla przepływu powietrza znaczny opór, należy więc zapewnić dostateczną siłę ciągu we wszelkich warunkach. Ciąg komina. Ciąg komina powstaje wskutek różnicy między ciężarem właściwym zimnego powietrza zewnętrznego i ciężarem właściwym gorących gazów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Komin

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wielkość i kształt przekroju komina w świetle musi być wszędzie jednakowa, a więc i w części ponad dachem. Szczególną uwagę trzeba zwrócić Przepisy dotyczące wykonania przewodów dymowych, sposobu ich prowadzenia, wlotów i wylotów ustalone są w normie PN-59/B-I0425. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. Norma ustanowiona dnia 28 marca 1959. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Komin

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Podczas eksploatacji występują często zakłócenia ciągu wywołane wtargnięciem zimnego powietrza do komina (fałszywe powietrze). Pojęciem tym określa się zimne powietrze, które dociera poprzez nieszczelności do komina, obniża tam temperaturę słupa spalin, a jednocześnie przeciąża komin. Nieszczelności takie powstają w następujących przypadkach: a) przez nieszczelne zamykanie albo pozostawienie otwartych drzwiczek wyczystnych umieszczonych u podstawy komina b) przez nieszczelne zamykanie albo pozostawienie otwartego nieużywanego pieca, dołączonego do tego samego komina (drzwiczki do napełniania, drzwiczki paleniska, drzwiczki popielnika) c) przez uszkodzone ściany zewnętrzne komina i) przez uszkodzone wyloty komina. Piece o dużym zapotrzebowaniu ciągu nie powinny być umieszczane na górnych piętrach domu, ponieważ siła ciągu komina zależy od jego wysokości, a na górnych piętrach domu jest ona niewielka. Wadliwe wykonanie dołączeń pieców i nasady kominowej może być również przyczyną zakłóceń pracy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Komin

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Często przyczyną wadliwego działania komina jest nieprawidłowe umieszczenie go w poziomym rzucie budynku. Tego rodzaju błędy są szczególnie niebezpieczne, ponieważ później można je usunąć tylko przez przebudowę. Uzyskanie więc rzeczywiście bez- błędnego rozwiązania uzależnione jest od architekta, który już przy po- dziale pomieszczeń i rozmieszczaniu pieców musi zwrócić uwagę na niżej podane warunki. 1. Położenie komina powinno być takie, aby przejście przez pokrycie dachu było pod względem technicznym łatwe do wykonania (szczelność przed deszczem) i aby nie mogły wystąpić żadne zakłócenia ciągu, wywołane nadciśnieniem spowodowanym przez wiatr. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Komin

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Warunek wyprowadzenia gazów spalinowych z pieca gazowego do specjalnych kominów ogranicza bardzo zastosowanie miejscowego ogrzewania gazowego, przede wszystkim w starych budynkach. Na podstawie pomyślnych doświadczeń zagranicznych zezwolono ostatnio w Niemczech na stosowanie pieców gazowych z bezpośrednim odprowadzaniem spalin na zewnątrz. Piece te ustawia się obok ściany zewnętrznej i zaopatruje w rurę (umieszczoną obok rury wyciągowej) dla doprowadzania świeżego powietrza do spalania. Przestrzeń spalania i pomieszczenie, w którym znajduje się piec, są wskutek tego szczelnie oddzielone od siebie. W murowanej osłonie jest wbudowane zabezpieczenie przeplywu, które ochrania przyrząd przed uderzeniami wiatru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Komin

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Do ogrzewania dużych i wysokich pomieszczeń można używać pieców gazowych o bardzo wysokiej temperaturze i odpowiednio wysokim oddawaniu ciepła promieniowania. Piece takie nazwano promiennikami gazowymi. W rozwiązaniu 1) palnik Bunsena o zużyciu gazu 0,8 – 1,2 m/h podgrzewa płytkę promieniującą z materiału ceramicznego, zaopatrzoną w wiele małych otworków, do temperatury 800 – 900 st. c. Mieszaninę gazu z powietrzem doprowadza się do tylnej strony płytki mieszanina spala się tuż przy przedniej stronie płytki słabo świecącym płomieniem, który wkrótce po zapaleniu rozżarza masę ceramiczną. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Komin

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Gaz jako środek do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń ma takie zalety, jak: stałą gotowość natychmiastowego zapalania się, łatwą regulację, zbędność specjalnej obsługi. Ponadto przy używaniu gazu łatwo jest pomieszczenie utrzymać w czystości, ponieważ nie trzeba gromadzić opału ani usuwać popiołu. Z drugiej strony jednak wysoka cena ciepła pochodzącego z gazu oraz wyższe koszty wykonania palenisk wraz z przyłączeniami gazowymi i kominowymi stanowią wadę przy ogrzewaniu gazem. Przy rozpatrywaniu problemu, co jest bardziej opłacalne do ogrzewania pomieszczeń: gaz czy opał stały, można przyjąć, że gaz, jeżeli wyżej szacuje się pod względem gospodarczym wspomniane korzyści i krótszy jest czas wykorzystania urządzeń grzejnych. Przy układzie odwrotnym bardziej celowe staje się stosowanie opału stałego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Komin

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Odpowiednimi materiałami na rury spalinowe okazały się: stalowa blacha ołowiowana i azbestocement, a na przewody kominowe dla spalin – kamionka i azbestocement. Jeśli istnieje niebezpieczeństwo zawilgocenia przewodów, wtedy zaopatruje się kominy z azbestocementu w wewnętrzną powłokę ochronną (np. inertol, antiperol) oraz u dołu w odwadniacz. Ze względu na możliwość silnego ochłodzenia należy unikać umieszczenia komina spalinowego na zewnątrz. Do jednego komina nie należy przyłączać więcej niż trzy paleniska gazowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Komin

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zadaniem komina przy paleniskach gazowych jest odprowadzanie powstających gazów spalinowych. Nie potrzeba tu – jak w piecach na opał stały – doprowadzać powietrza do miejsca spalania poprzez ruszt i warstwę opału przy spadku ciśnienia. Gaz miesza się z powietrzem do spalania częściowo przed, a częściowo po wypływie z palnika. Jeśli w obszarze spalania panuje w wyniku ciągu komina podciśnienie, wtedy nadmiar powietrza staje się zbyt duży, a sprawność paleniska gazowego zmniejsza się. W paleniskach gazowych odsuwa się dlatego ciąg komina od obszaru spalania przez wbudowanie przerywacza ciągu w przewodzie wylotowym spalin. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Komin

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń stale użytkowanych należy obliczać wg normy DIN 4701 , szczególnie wtedy, gdy cały budynek trzeba zaopatrzyć w piece gazowe ponieważ jednak nie można przeciążać pieców gazowych i ponieważ w nocy są one rzadko używane, trzeba przyjmować z dużym zapasem dodatki na nagrzewanie pomieszczeń. Jeżeli piece gazowe służą głównie do krótkotrwałego ogrzewania pomieszczenia, wówczas wymaganą wydajność ustala się metodą przybliżoną, ponieważ nie można przeprowadzić dokładnego obliczenia zapotrzebowania ciepła dla takiego sposobu ogrzewania. Rozróżniono tu trzy rodzaje pracy: pierwszy – ogrzewanie przez 8 godzin w ciągu dnia lub więcej (określony jako ogrzewanie ciągłe), drugi przez mniej niż 8 godzin dziennie (ogrzewanie przez pół doby) i ogrzewanie w ciągu pojedynczych godzin (ogrzewanie okresowe). Z wykresu tego widać, że obliczenia są prowadzone przy jednostkowym średnim zapotrzebowaniu ciepła 80 -7- 150 kcal/msh. Dla większych pomieszczeń do 1000 m3 wystarcza w przybliżeniu 70 kcal/msh, dla wielkich pomieszczeń do 5000 mS – 50 kcal/msh, Wartości są miarodajne dla normalnych konstrukcji budynków i normalnych warunków położenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »