Meble drewniane
Just another WordPress site

Zakłócenia podczas eksploatacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Podczas eksploatacji występują często zakłócenia ciągu wywołane wtargnięciem zimnego powietrza do komina (fałszywe powietrze). Pojęciem tym określa się zimne powietrze, które dociera poprzez nieszczelności do komina, obniża tam temperaturę słupa spalin, a jednocześnie przeciąża komin. Nieszczelności takie powstają w następujących przypadkach: a) przez nieszczelne zamykanie albo pozostawienie otwartych drzwiczek wyczystnych umieszczonych u podstawy komina b) przez nieszczelne zamykanie albo pozostawienie otwartego nieużywanego pieca, dołączonego do tego samego komina (drzwiczki do napełniania, drzwiczki paleniska, drzwiczki popielnika) c) przez uszkodzone ściany zewnętrzne komina i) przez uszkodzone wyloty komina. Piece o dużym zapotrzebowaniu ciągu nie powinny być umieszczane na górnych piętrach domu, ponieważ siła ciągu komina zależy od jego wysokości, a na górnych piętrach domu jest ona niewielka. Wadliwe wykonanie dołączeń pieców i nasady kominowej może być również przyczyną zakłóceń pracy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wielkość i kształt przekroju komina

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wielkość i kształt przekroju komina w świetle musi być wszędzie jednakowa, a więc i w części ponad dachem. Szczególną uwagę trzeba zwrócić Przepisy dotyczące wykonania przewodów dymowych, sposobu ich prowadzenia, wlotów i wylotów ustalone są w normie PN-59/B-I0425. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. Norma ustanowiona dnia 28 marca 1959. Read the rest of this entry »

Comments Off

Komin

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Komin służy do odprowadzania do atmosfery spalin, powstających w palenisku. Równocześnie komin – wskutek wytworzonej siły ciągu – doprowadza do paleniska powietrze koniecznie do spalania. Ruszt i warstwa paliwa stanowią dla przepływu powietrza znaczny opór, należy więc zapewnić dostateczną siłę ciągu we wszelkich warunkach. Ciąg komina. Ciąg komina powstaje wskutek różnicy między ciężarem właściwym zimnego powietrza zewnętrznego i ciężarem właściwym gorących gazów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Określenie wymiarów pieca

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Z zasady należy tak obliczać każdy piec, aby mógł on pokryć zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia przy najniższej temperaturze zewnętrznej, oraz żeby była zapewniona pewna rezerwa na nagrzewanie albo na wypadek szczególnie niekorzystnego położenia lub konstrukcji ogrzewanego pomieszczenia. Sposób obliczania zapotrzebowania ciepła podano w DIN 4701. Punktem wyjściowym jest stałe ogrzanie całego budynku, a więc takie warunki, jak przy ogrzewaniu centralnym. Założenia te nie są jednak na ogół spełnione w budynkach z ogrzewaniem piecowym. Zwykle ogrzewana jest tylko część pomieszczeń, a przecież straty ciepła do pomieszczeń nieogrzanych odgrywają znaczną rolę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zastosowanie gazu

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Gaz jako środek do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń ma takie zalety, jak: stałą gotowość natychmiastowego zapalania się, łatwą regulację, zbędność specjalnej obsługi. Ponadto przy używaniu gazu łatwo jest pomieszczenie utrzymać w czystości, ponieważ nie trzeba gromadzić opału ani usuwać popiołu. Z drugiej strony jednak wysoka cena ciepła pochodzącego z gazu oraz wyższe koszty wykonania palenisk wraz z przyłączeniami gazowymi i kominowymi stanowią wadę przy ogrzewaniu gazem. Przy rozpatrywaniu problemu, co jest bardziej opłacalne do ogrzewania pomieszczeń: gaz czy opał stały, można przyjąć, że gaz, jeżeli wyżej szacuje się pod względem gospodarczym wspomniane korzyści i krótszy jest czas wykorzystania urządzeń grzejnych. Przy układzie odwrotnym bardziej celowe staje się stosowanie opału stałego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Promieniowanie gazowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Do ogrzewania dużych i wysokich pomieszczeń można używać pieców gazowych o bardzo wysokiej temperaturze i odpowiednio wysokim oddawaniu ciepła promieniowania. Piece takie nazwano promiennikami gazowymi. W rozwiązaniu 1) palnik Bunsena o zużyciu gazu 0,8 – 1,2 m/h podgrzewa płytkę promieniującą z materiału ceramicznego, zaopatrzoną w wiele małych otworków, do temperatury 800 – 900 st. c. Mieszaninę gazu z powietrzem doprowadza się do tylnej strony płytki mieszanina spala się tuż przy przedniej stronie płytki słabo świecącym płomieniem, który wkrótce po zapaleniu rozżarza masę ceramiczną. Read the rest of this entry »

Comments Off

Bezkominowy piec gazowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Warunek wyprowadzenia gazów spalinowych z pieca gazowego do specjalnych kominów ogranicza bardzo zastosowanie miejscowego ogrzewania gazowego, przede wszystkim w starych budynkach. Na podstawie pomyślnych doświadczeń zagranicznych zezwolono ostatnio w Niemczech na stosowanie pieców gazowych z bezpośrednim odprowadzaniem spalin na zewnątrz. Piece te ustawia się obok ściany zewnętrznej i zaopatruje w rurę (umieszczoną obok rury wyciągowej) dla doprowadzania świeżego powietrza do spalania. Przestrzeń spalania i pomieszczenie, w którym znajduje się piec, są wskutek tego szczelnie oddzielone od siebie. W murowanej osłonie jest wbudowane zabezpieczenie przeplywu, które ochrania przyrząd przed uderzeniami wiatru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Odprowadzenie spalin i zapewnienie ich przepływu

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Zadaniem komina przy paleniskach gazowych jest odprowadzanie powstających gazów spalinowych. Nie potrzeba tu – jak w piecach na opał stały – doprowadzać powietrza do miejsca spalania poprzez ruszt i warstwę opału przy spadku ciśnienia. Gaz miesza się z powietrzem do spalania częściowo przed, a częściowo po wypływie z palnika. Jeśli w obszarze spalania panuje w wyniku ciągu komina podciśnienie, wtedy nadmiar powietrza staje się zbyt duży, a sprawność paleniska gazowego zmniejsza się. W paleniskach gazowych odsuwa się dlatego ciąg komina od obszaru spalania przez wbudowanie przerywacza ciągu w przewodzie wylotowym spalin. Read the rest of this entry »

Comments Off

Materiały na rury spalinowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Odpowiednimi materiałami na rury spalinowe okazały się: stalowa blacha ołowiowana i azbestocement, a na przewody kominowe dla spalin – kamionka i azbestocement. Jeśli istnieje niebezpieczeństwo zawilgocenia przewodów, wtedy zaopatruje się kominy z azbestocementu w wewnętrzną powłokę ochronną (np. inertol, antiperol) oraz u dołu w odwadniacz. Ze względu na możliwość silnego ochłodzenia należy unikać umieszczenia komina spalinowego na zewnątrz. Do jednego komina nie należy przyłączać więcej niż trzy paleniska gazowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

W robotach slusarskich rysunek znacznie sie uproscil.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W robotach ślusarskich rysunek znacznie się uprościł. Pionowe równoległe pręty łączono akcentami dekoracyjnymi z brązu w postaci troztek, strzał, tarcz itp. Kominki wykonywano przeważnie z białego marmuru, w kształcie prostokątnym i zmniejszonych wymiarach. W rozwiązaniach domów mieszczańskich w drugiej połowie XVIII w. zaznacza się dążenie do uzyskania większej wygody i intymności. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »