Meble drewniane
Just another WordPress site

Porzadki architektoniczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Porządki architektoniczne stanowią kwintesencję klasycznej architektury. Składają się one z elementów pionowych – kolumn i piedestałów oraz z elementów poziomych – belkowania. Piedestały i kolumny są elementami dźwigającymi. Belkowanie jest elementem spoczywającym na kolumnach. Taka jest treść porządku architektonicznego. System porządków architektonicznych wytworzony w Grecji starożytnej przeszedł do Rzymu, a następnie ponownie odżył w epoce odrodzenia. Ponieważ zasada konstruowania architektonicznego polega na zestawieniu ze sobą elementów dźwigających i spoczywających, system kolumn i belkowania znalazł powszechne zastosowanie. Wielokrotnie powtarzana forma architektoniczna została uznana po prostu za konstrukcję typową i w długim procesie rozwojowym osiągnęła doskonałość formy. Zasadniczą częścią porządku jest kolumna, z reguły o przekroju okrągłym, która ma od dołu stopę (bazę) z wyjątkiem porządku grecko-doryckiego, a od góry głowicę (kapitel). Trzon kolumny jest w górnej części zwężony. Dolna część kolumny na wysokości jednej trzeciej stanowi walec. Zwężenie górnej średnicy wynosi 1/6 w stosunku do dolnej. Na kolumnach spoczywa belkowanie złożone z 3 części: z architrawu, fryzu i gzymsu. Gdy porządek architektoniczny składa się tylko z kolumny i belkowania, nazywa się porządkiem niepełnym. Do pełnego porządku potrzeba jeszcze piedestału. Piedestał jest to prostopadłościan o przekroju kwadratowym, stanowiący cokół pod kolumną. Każdy z elementów porządku składa się z szeregu detali, tworzących harmonijną i logiczną całość. [patrz też: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, wylewka betonowa]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: edugaleria stiuk klasyczny zaproszenia ślubne teksty zamiast kwiatów