Meble drewniane
Just another WordPress site

Zakłócenia podczas eksploatacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Podczas eksploatacji występują często zakłócenia ciągu wywołane wtargnięciem zimnego powietrza do komina (fałszywe powietrze). Pojęciem tym określa się zimne powietrze, które dociera poprzez nieszczelności do komina, obniża tam temperaturę słupa spalin, a jednocześnie przeciąża komin. Nieszczelności takie powstają w następujących przypadkach: a) przez nieszczelne zamykanie albo pozostawienie otwartych drzwiczek wyczystnych umieszczonych u podstawy komina b) przez nieszczelne zamykanie albo pozostawienie otwartego nieużywanego pieca, dołączonego do tego samego komina (drzwiczki do napełniania, drzwiczki paleniska, drzwiczki popielnika) c) przez uszkodzone ściany zewnętrzne komina i) przez uszkodzone wyloty komina. Piece o dużym zapotrzebowaniu ciągu nie powinny być umieszczane na górnych piętrach domu, ponieważ siła ciągu komina zależy od jego wysokości, a na górnych piętrach domu jest ona niewielka. Wadliwe wykonanie dołączeń pieców i nasady kominowej może być również przyczyną zakłóceń pracy. Przekrój komina w świetle Przekrój komina musi być tym większy, im większa jest liczba przyłączonych palenisk i większa wydajność. W przypadku małej siły ciągu, należy obliczać przekrój z większym zapasem niż w przypadku dużej siły ciągu. W przepisach budowlanych ustalono ile pieców o normalnej wielkości w pomieszczeniach mieszkalnych można dołączyć jednocześnie do jednego komina i jaki powinien być przekrój komina w świetle. Wspomniane przepisy w Niemczech nie są jednolite. Jako wartości ramowe można przyjąć: dla przyłączenia 2 pieców, przekrój komina w świetle 14 X 14 cm, dla przyłączenia 3 pieców, przekrój komina w świetle 14 X 20 cm, dla przyłączenia 4 pieców, przekrój komina w świetle 20 X 20 cm. Dla każdego następnego dołączenia należy.zwiększyć przekrój o ok. 80 cm, W wielu miejscowościach nie wolno stosować więcej niż 4 przyłączenia. Ograniczenie to uzasadnia się tym, że kominy o większym przekroju powodują często zakłócenia ciągu, szczególnie wtedy, gdy spaliny z pieców z kilku pięter są doprowadzone do tego samego komina. W innych okolicach, a przede wszystkim w Niemczech południowych i południowo-zachodnich stosuje się częściej kominy o większym przekroju. Dopuszcza się tam, na podstawie pomyślnych doświadczeń z większymi przekrojami kominów, do dołączania 6 do 8 palenisk. Różnice w miejscowych przepisach są oczywiście ustalone raczej na podstawie zwyczajów budowlanych, niż na podstawie dokładnych danych o możliwej przepustowości komina. [patrz też: podłogi drewniane, dorycki, Deska Podłogowa]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dorycki olx grajewo tynki gipsowe czy cementowo wapienne