Meble drewniane
Just another WordPress site

Komin

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Komin służy do odprowadzania do atmosfery spalin, powstających w palenisku. Równocześnie komin – wskutek wytworzonej siły ciągu – doprowadza do paleniska powietrze koniecznie do spalania. Ruszt i warstwa paliwa stanowią dla przepływu powietrza znaczny opór, należy więc zapewnić dostateczną siłę ciągu we wszelkich warunkach. Ciąg komina. Ciąg komina powstaje wskutek różnicy między ciężarem właściwym zimnego powietrza zewnętrznego i ciężarem właściwym gorących gazów. Ciąg komina jest zatem tym większy, im wyższy jest komin i im większa jest różnica temperatur między słupem gorącego gazu i powietrzem zewnętrznym. Ilość gazów, którą może przetłoczyć określona siła ciągu, zależy od oporów całkowitej drogi przepływu, a więc od oporów wewnątrz pieca i wewnątrz komina. Na wielkość oporów w kominie wywiera wpływ jego wysokość, szerokość, szorstkość ścian wewnętrznych oraz ilość i rodzaj zmian kierunku. Wykonanie komina. Z rozważań tych wynikają następujące wskazówki dotyczące wykonania komina: 1. Należy ograniczać ochładzanie gazów wewnątrz komina, dlatego w miarę możliwości nie trzeba umieszczać komina w ścianie zewnętrznej. Jeśli nie można tego uniknąć, należy izolować zewnętrzną ścianę komina (najnowsze przepisy budowlane zawierają jeszcze dalej idące postanowienia o zabezpieczeniu cieplnym kominów tego typu). 2. Dla zmniejszenia oporów przepływu kominy powinny· otrzymać możliwie gładką powierzchnię wewnętrzną. Najpewniejszym sposobem osiągnięcia tego jest staranne wyrównanie spoin przy użyciu jedynie dobrej cegły. Tynk wewnętrzny poprawia wprawdzie gładkość, stwarza jednak niebezpieczeństwo odłupywania się. Do budowy komina należy zalecać użycie gotowych kształtek ceramicznych lub betonowych. W miarę możliwości trzeba unikać zmian kierunku (tzw. odsadzek), ponieważ zwiększa się przez to długość komina i strata ciągu. Jeśli nie można uniknąć zmian kierunku, to odchylenie od pionu nie powinno wynosić więcej niż 30°. [hasła pokrewne: podłogi drewniane, dorycki, Deska Podłogowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dorycki olx grajewo tynki gipsowe czy cementowo wapienne