Meble drewniane
Just another WordPress site

Mur z bryl regularnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Mur z brył regularnych wykonywany jest z kamieni o kształcie prostokątnym o jednakowych wymiarach i równych krawędziach. Zasada wiązania i mijania się spoin pionowych jest tu najściślej przestrzegana. Mury z kamieni regularnych można wykonać w różny sposób, stosując różne proporcje wymiarów kamieni, jak również stosując dwa lub więcej typów kamieni. Poza tym uzyskuje się inny efekt, używając dużych kamieni lub kamieni o wymiarach niewielkich. Spoiny poziome i pionowe w tych murach były bez zaprawy, wykonane na suchy styk. Mimo to są 011 widoczne i stanowią cienką siatkę geometryczną. Kamienie nawet tego samego gatunku różnią się często odcieniem. Uzyskuje się przez to pożądane kolorystyczne ożywienie płaszczyzny. Dla uzyskania mocniejszego wyrazu architektonicznego i większej gry światłocienia wprowadza się oprofilowane Spoiny poziome i pionowe. Przy zachowaniu gładkiej i płaskiej powierzchni kamieni można uzyskać . różne efekty przez odpowiednie ukształtowanie promilu S1J>Oin. Mogą to być przekroje prostokątne, trójkątne, zaokrąglone, wypukłe lub wklęsłe, wreszcie złożone z kilku różnych profili. Jeżeli poza tym zmieni się jeszcze płaską powierzchnię kamieni na powierzchnię wypukłą, trójkątną lub na dziko obrobioną, można uzyskać bardzo silny wyraz architektoniczny. [patrz też: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, wylewka betonowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: edugaleria stiuk klasyczny zaproszenia ślubne teksty zamiast kwiatów