Meble drewniane
Just another WordPress site

Obliczenie wydajności cieplnej

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń stale użytkowanych należy obliczać wg normy DIN 4701 , szczególnie wtedy, gdy cały budynek trzeba zaopatrzyć w piece gazowe ponieważ jednak nie można przeciążać pieców gazowych i ponieważ w nocy są one rzadko używane, trzeba przyjmować z dużym zapasem dodatki na nagrzewanie pomieszczeń. Jeżeli piece gazowe służą głównie do krótkotrwałego ogrzewania pomieszczenia, wówczas wymaganą wydajność ustala się metodą przybliżoną, ponieważ nie można przeprowadzić dokładnego obliczenia zapotrzebowania ciepła dla takiego sposobu ogrzewania. Rozróżniono tu trzy rodzaje pracy: pierwszy – ogrzewanie przez 8 godzin w ciągu dnia lub więcej (określony jako ogrzewanie ciągłe), drugi przez mniej niż 8 godzin dziennie (ogrzewanie przez pół doby) i ogrzewanie w ciągu pojedynczych godzin (ogrzewanie okresowe). Z wykresu tego widać, że obliczenia są prowadzone przy jednostkowym średnim zapotrzebowaniu ciepła 80 -7- 150 kcal/msh. Dla większych pomieszczeń do 1000 m3 wystarcza w przybliżeniu 70 kcal/msh, dla wielkich pomieszczeń do 5000 mS – 50 kcal/msh, Wartości są miarodajne dla normalnych konstrukcji budynków i normalnych warunków położenia. Dla warunków wyjątkowo dobrych zaleca się zmniejszenie o 101, a dla warunków niepomyślnych zwiększenie 200. Przy ogrzewaniu pomieszczeń promiennikami o wysokich temperaturach, powietrze ogrzewa się jedynie pośrednio. Temperatura powietrza jest niższa od temperatury powierzchni napromieniowanych, a w przeciwieństwie do warunków, w których przeważa wymiana ciepła drogą konwekcji, temperatura powietrza w przekroju pionowym jest w dużym stopniu wyrównana, wskutek czego wystarcza mniejsza wydajność cieplna. Zapotrzebowanie ciepła zmniejsza się w taki sam sposób. W pewnym zakresie poszczególne części dużego pomieszczenia można również ogrzewać w sposób mieszany. Według danych wytwórcy jednym palnikiem o wydajności ok. 3000 kcal/h można ogrzać 8 – 10 m2 powierzchni podłogi w warunkach niekorzystnych, a do 20 m2 w warunkach korzystnych. Jako warunki niekorzystne uważa się wysoką temperaturę powietrza wewnętrznego, duże straty ciepła przez ściany i podłogę, silne ruchy powietrza, dodatkowe powierzchnie przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu oraz ogrzewanie częściowe i praca krótkotrwała. Jeśli przyjąć, że promienniki są umieszczone na wysokości 4 m nad powierzchnią podłogi, to dane te odpowiadają jednostkowemu zapotrzebowaniu ciepła przestrzeni powietrznej leżącej pod promiennikiem, które wynosi 38- 90 kcal/msh, a zatem jest równe wartościom zgodnym z wartościami granicznymi dla pieców gazowych. [patrz też: pilastry drewniane, deski elewacyjne, ocieplenie domu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pilastry drewniane porzadek dorycki porządki greckie