Meble drewniane
Just another WordPress site

Odprowadzenie spalin i zapewnienie ich przepływu

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Zadaniem komina przy paleniskach gazowych jest odprowadzanie powstających gazów spalinowych. Nie potrzeba tu – jak w piecach na opał stały – doprowadzać powietrza do miejsca spalania poprzez ruszt i warstwę opału przy spadku ciśnienia. Gaz miesza się z powietrzem do spalania częściowo przed, a częściowo po wypływie z palnika. Jeśli w obszarze spalania panuje w wyniku ciągu komina podciśnienie, wtedy nadmiar powietrza staje się zbyt duży, a sprawność paleniska gazowego zmniejsza się. W paleniskach gazowych odsuwa się dlatego ciąg komina od obszaru spalania przez wbudowanie przerywacza ciągu w przewodzie wylotowym spalin. W najprostszej postaci są to otwory powietrza dopływającego z boku albo otwarte przedłużenia przewodu spalinowego, powodujące wyrównanie ciśnień z atmosferą. Najczęściej przerywacz ciągu łączy się z bezpiecznikiem nadciśnieniowym i zabezpieczeniem przed cofaniem się spalin. Urządzenie to powinno nie dopuszczać, aby uderzenia wiatru dochodziły przez komin do obszaru spalania i tam doprowadzały do zakłóceń spalania albo do wygaszania płomienia. Na pływu spalin z palenisk gazowych pokazano strzałkami ciągłymi normalną drogę spalin, zaś strzałkami przerywanymi drogę podczas uderzeń wiatru. W nowoczesnych piecach gazowych takie zabezpieczenie przepływu jest z zasady wbudowane w piece. Przerywacz ciągu ma jeszcze jedno zadanie. Z Nm3 gazu miejskiego otrzymuje się przy spalaniu ok 700 G pary wodnej. Punkt rosy spalin zależy w dużej mierze od nadmiaru powietrza. Przy podwojonej ilości teoretycznej powietrza potrzebnego do spalania temperatura punktu rosy leży w granicach ok. 50 st. C, Wraz ze wzrostem sprawności punkt rosy obniża się, a więc wzrasta niebezpieczeństwo skraplania się pary wodnej. Skropliny te pochłaniają kwas węglowy ze spalin oraz, o ile gaz zawiera ślady siarki, także i kwas siarkowy. Powstający roztwór kwaśny nadgryza wiele materiałów i dlatego może, zniszczyć przyrządy, przewody spalinowe i ściany komina. Skraplanie się pary wodnej prowadzi nie tylko do przemoczenia ścian komina, ale także do zmniejszenia siły unoszenia, ponieważ ciężar właściwy spalin staje się większy wraz z ich wysuszaniem. Powietrze dodatkowe wpływające przez przerywacz ciągu zapobiega skraplaniu się pary wodnej w normalnych warunkach, a więc przy niezbyt niskich temperaturach spalin i odpowiednio ogrzanych ścianach komina. Powietrze dodatkowe obniża wprawdzie temperaturę spalin, zmniejsza jednak względną wilgotność mieszaniny spalin z powietrzem, tym samym zmniejsza się niebezpieczeństwo przekroczenia punktu rosy. Przerywacz ciągu przejmuje zatem równocześnie zadanie zapewnienia odpowiedniej siły unoszenia osłabianej przez ewentualne skraplanie się pary wodnej. Z tego samego powodu współczynnik sprawności palenisk gazowych nie powinien być zbytnio zawyżany, zwłaszcza że przy silnym ochładzaniu gazów spalinowych w samym przyrządzie poszczególne części pieca są narażone na szkodliwy wpływ korozji. Dla uniknięcia zawilgacania muru przez bogate w parę wodną produkty spalania gazu i, aby zapobiec zmniejszaniu ciągu zwykłych palenisk przez wpuszczanie powietrza dodatkowego, nie należy wprowadzać spalin z palenisk gazowych do kominów, do których są dołączone piece na paliwa stałe. [przypisy: podłogi drewniane, dorycki, Deska Podłogowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dorycki olx grajewo tynki gipsowe czy cementowo wapienne