Meble drewniane
Just another WordPress site

Ogrzewanie powietrzne piecami kaflowymi

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przy omówieniu pieców kaflowych ogrzewających 2 pokoje zaznaczono już, że dla zwiększenia wydajności pieca używa się często jako powierzchni grzejnych, obok zewnętrznych jego powierzchni, także elementy konstrukcyjne wnętrza pomieszczenia. Możliwość tę wykorzystuje się przede wszystkim wtedy, gdy trzeba ogrzać kilka pomieszczeń z jednego wspólnego pieca. Ściśle biorąc, nie jest to już ogrzewanie miejscowe. Tylko jedno albo dwa z ogrzewanych pomieszczeń otrzymują ciepło bezpośrednio z po- wierzchni pieca, w pozostałych zaś zastosowano czynnik grzejny – w danym przypadku powietrze. Urządzenia tego typu mało różnią się pod względem techniki ogrzewczej od pieców kaflowych dla dwóch pokojów dlatego zalicza się je jeszcze do działu ogrzewania piecami kaflowymi. Wydajność cieplną potrzebną do ogrzewania wielu pomieszczeń można uzyskać jedynie za pomocą wstawek do spalania ciągłego. Jako wstawki używa się zwykle ciężkie żeliwne piece o dużym zasobniku z dolnym spalaniem. Powietrze w pomieszczeniu opływa zewnętrzne ściany t-ego pieca i w ten sposób nagrzewa się. Kanały spalinowe wykonane z blachy stalowej albo wymurowane z kafli służą do dalszego ochłodzenia spalin przenoszą one ciepło albo do opływającego powietrza, albo bezpośrednio do sąsiednich pomieszczeń. Około 80010 wydajności cieplnej przypada wtedy na wstawkę do pieca, a pozostała część na kanały. Do ogrzania pojedynczych domów ustawia się piec w środku budynku tak, aby ogrzewane pomieszczenia leżały w pobliżu pieca. O ile jest to możliwe, miejsce obsługiwania pieca powinno znajdować się w przedpokoju, aby uniknąć zanieczyszczenia pomieszczeń mieszkalnych. [przypisy: pilastry drewniane, deski elewacyjne, ocieplenie domu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pilastry drewniane porzadek dorycki porządki greckie