Meble drewniane
Just another WordPress site

Wydajność pieca

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Określając wydajność pieca z górnym spalaniem, przyjmuje się wg normy DIN 18890 wydajność powierzchni grzejnych z reguły równą 4000 kcal/m-h. Wartość ta określona także jako jednostkowa znamionowa wydajność cieplna jest ustalona przy ciągu kominowym równym 1 mm H20. Przy ciągu 1,5 mm H20 i zamkniętych drzwiczkach piec może mieć wydajność o 50% wyższą. Ponadto wydajność pieca, podobnie jak w piecach ceramicznych ciągłego spalania powinna dać się zmniejszyć do 25% wydajności znamionowej, bez pogorszenia przez to właściwości stałego spalania. Sprawność nie powinna spadać poniżej 70% dla różnych rodzajów. opału. W piecu wszystkopalnym jako opału można używać: antracytu, brykietów z węgla kamiennego i brunatnego, a w piecach specjalnych – opału zalecanego przez wytwórcę. Optymalne wartości 75 -80% odpowiadają właściwym wydajnościom powierzchni grzejnych 1000 -7- 3000 kcal/m-h. Przy górnej wydajności granicznej równej 6000 kcal/m-h uzyskuje się jednak wykorzystanie ciepła rzędu 65%. Widać ponadto, że piece o jednokierunkowym przepływie spalin ustępują nieco pod względem sprawności piecom o dwukierunkowym przepływie spalin ze względu na wyższe temperatury gazów wylotowych różnica jest jednak niewielka i praktycznie bez znaczenia przy uwzględnieniu takich zalet pieców o jednokierunkowym przepływie spalin, jak prostota ich wykonania, lepsze możliwości czyszczenia i mniejsze zapotrzebowanie ciągu. Współczynniki sprawności odnoszą się do wyników laboratoryjnych, osiągniętych przy badaniu pieców zupełnie nowych, prawidłowo obsługiwanych. Oczywiście w późniejszej fazie pracy pieca rzadko. osiąga się tak korzystne wyniki, zwłaszcza gdy dozór i obsługa pieca pozo- stawiają wiele do życzenia. Zdolność pracy ciągłej i możliwość regulacji zależy przede wszystkim od szczelności pieca. Szczelność bada się wg normy DIN 18 890. Według tej normy przy podciśnieniu 1 mm H20 zamknięty piec nie powinien zasysać większych ilości powietrza niż 4 Nm3 na 1 m2 powierzchni grzejnej i godzinę, z tego najwyżej 1,5 Nm3 powinno przedostawać się przez nie- szczelności poniżej rusztu. Zgodnie z doświadczeniem, piece ciężkie z do szlifowanymi drzwiczkami i zamknięciami w czasie dłuższego użytkowania stają się szczelniejsze od pieców lekkich dlatego też o jakości pieca z górnym spalaniem sądzono dawniej przeważnie na podstawie jego ciężaru. [więcej w: kamień elewacyjny, listwa przypodłogowa, Listwy przypodłogowe]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: grunt rodzimy olx czarnków porządki architektoniczne