Meble drewniane
Just another WordPress site

W robotach slusarskich rysunek znacznie sie uproscil.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W robotach ślusarskich rysunek znacznie się uprościł. Pionowe równoległe pręty łączono akcentami dekoracyjnymi z brązu w postaci troztek, strzał, tarcz itp. Kominki wykonywano przeważnie z białego marmuru, w kształcie prostokątnym i zmniejszonych wymiarach. W rozwiązaniach domów mieszczańskich w drugiej połowie XVIII w. zaznacza się dążenie do uzyskania większej wygody i intymności. Read the rest of this entry »

Comments Off

Mieszkanie w dobie klasycyzmu

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Epoka klasycyzmu obejmuje okresy panowania Ludwika XVI, rewolucji francuskiej, dyrektoriatu aż do (empireu). Dlatego też poszczególne fazy tej epoki przyjęto określać tymi nazwami. Przy dokładnej analizie poszczególnych okresów epoki klasycyzmu można stwierdzić pewne różnice między nimi, jednakże biorąc ogólnie, kierunek klasycyzmu cechuje nawiązanie do sztuk antycznych, spowodowane ogólnym zainteresowaniem wykopaliskami w Herkulanum i Pompei. Ponowne zainteresowanie się światem antycznym pobudza twórczość artystów do porzucenia zbyt zniewieściałych form rokoka. Następuje tendencja do zaniechania okrągłości i miękkości na rzecz form prostych, zdecydowanych i regularnych, jednakże lekkich i delikatnych w rysunku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Mieszkanie w dobie klasycyzmu

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Epoka klasycyzmu obejmuje okresy panowania Ludwika XVI, rewolucji francuskiej, dyrektoriatu aż do (empireu). Dlatego też poszczególne fazy tej epoki przyjęto określać tymi nazwami. Przy dokładnej analizie poszczególnych okresów epoki klasycyzmu można stwierdzić pewne różnice między nimi, jednakże biorąc ogólnie, kierunek klasycyzmu cechuje nawiązanie do sztuk antycznych, spowodowane ogólnym zainteresowaniem wykopaliskami w Herkulanum i Pompei. Ponowne zainteresowanie się światem antycznym pobudza twórczość artystów do porzucenia zbyt zniewieściałych form rokoka. Następuje tendencja do zaniechania okrągłości i miękkości na rzecz form prostych, zdecydowanych i regularnych, jednakże lekkich i delikatnych w rysunku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Obliczenie wydajności cieplnej

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń stale użytkowanych należy obliczać wg normy DIN 4701 , szczególnie wtedy, gdy cały budynek trzeba zaopatrzyć w piece gazowe ponieważ jednak nie można przeciążać pieców gazowych i ponieważ w nocy są one rzadko używane, trzeba przyjmować z dużym zapasem dodatki na nagrzewanie pomieszczeń. Jeżeli piece gazowe służą głównie do krótkotrwałego ogrzewania pomieszczenia, wówczas wymaganą wydajność ustala się metodą przybliżoną, ponieważ nie można przeprowadzić dokładnego obliczenia zapotrzebowania ciepła dla takiego sposobu ogrzewania. Rozróżniono tu trzy rodzaje pracy: pierwszy – ogrzewanie przez 8 godzin w ciągu dnia lub więcej (określony jako ogrzewanie ciągłe), drugi przez mniej niż 8 godzin dziennie (ogrzewanie przez pół doby) i ogrzewanie w ciągu pojedynczych godzin (ogrzewanie okresowe). Z wykresu tego widać, że obliczenia są prowadzone przy jednostkowym średnim zapotrzebowaniu ciepła 80 -7- 150 kcal/msh. Dla większych pomieszczeń do 1000 m3 wystarcza w przybliżeniu 70 kcal/msh, dla wielkich pomieszczeń do 5000 mS – 50 kcal/msh, Wartości są miarodajne dla normalnych konstrukcji budynków i normalnych warunków położenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

okres klasycyzmu w Polsce

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W Polsce okres klasycyzmu, w początkowej swej fazie, zwany stylem stanisławowskim , ma szczególnie dobre tradycje. Poza wspaniałymi pałacami, które licznie powstały zarówno w miastach, jak i w otoczeniu krajobrazowym, epoka klasycyzmu wykształciła specjalny typ dworku. Jest to mały dom mieszkalny, parterowy lub jednopiętrowy, symetryczny w bryle, z portykiem wejściowym na osi. W rzucie poziomym oś symetrii przechodzi przez portyk, sień i salon, często okrągły lub owalny, wystający poza obrys rzutu. Pokoje mieszkalne i sypialne rozmieszczone są po obu stronach osi. Read the rest of this entry »

Comments Off

ogrody Marii Antoniny

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Powrót do form antycznych znalazł poparcie w teoriach ówczesnych -encyklopedystów, szczególnie w propagowaniu nawrotu do natury w utworach J. J. Rousseau. W ogrodach Marii Antoniny obok małych świątyń doryckich powstają chatki kryte słomą. W zabawach królowa przebiera się za pasterkę, a król za młynarza. Read the rest of this entry »

Comments Off

ogrody Marii Antoniny

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Powrót do form antycznych znalazł poparcie w teoriach ówczesnych -encyklopedystów, szczególnie w propagowaniu nawrotu do natury w utworach J. J. Rousseau. W ogrodach Marii Antoniny obok małych świątyń doryckich powstają chatki kryte słomą. W zabawach królowa przebiera się za pasterkę, a król za młynarza. Read the rest of this entry »

Comments Off

Dom mieszkalny w okresie eklektyzmu i secesji

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Okres romantyzmu zwany w architekturze eklektyzmem stworzył nowe rozwiązania w architekturze mieszkaniowej. Rozwiązanie rzutu budynku mieszkalnego ma coraz bardziej na względzie jego użyteczność. Urządzenia sanitarne i sposób oświetlenia stanowią najżywotniejsze zagadnienia. Architekturze zewnętrznej nadaje się różne formy historyczne: pseudoromańskie, pseudogotyckie, pseudolffia uretańskie, pseudoklasyczne. Ze stylów tych przeważnie zapożycza się detale, które następnie dowolnie się komponuje. Read the rest of this entry »

Comments Off

Dom mieszkalny w okresie eklektyzmu i secesji

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Okres romantyzmu zwany w architekturze eklektyzmem stworzył nowe rozwiązania w architekturze mieszkaniowej. Rozwiązanie rzutu budynku mieszkalnego ma coraz bardziej na względzie jego użyteczność. Urządzenia sanitarne i sposób oświetlenia stanowią najżywotniejsze zagadnienia. Architekturze zewnętrznej nadaje się różne formy historyczne: pseudoromańskie, pseudogotyckie, pseudolffia uretańskie, pseudoklasyczne. Ze stylów tych przeważnie zapożycza się detale, które następnie dowolnie się komponuje. Read the rest of this entry »

Comments Off

Domy mieszkalne w okresie modernizmu

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Mieszkania w domach spółdzielczych w wieku XX stan wyłamania się z warunków zabudowy zwartej . Na terenach powstają osiedla mieszkaniowe w długich i wielopiętrowyh swobodnie ustawionych w zadrzewionym terenie. Przy takiej zabudowie istnieje możliwość właściwego wykorzystania światła i budowania pomieszczeń odpowiednio do potrzeb. Budynki mieszkalne w zabudowie wolnejbywają kilku systemów: 1) Klatkowce, w których każda klatka schodowa stanowi pion nowy węzeł komunikacyjny, 2) galeriowce, w których wejścia do mieszkań prowadzą z balkonów (galerii) umieszczonych na każdym piętrze wzdłuż budynku, Dojścia do każdego balkonu umożliwione są przez jedną lub dwie klatki schodowe, ustawione na krańcach lub na zewnątrz budynków, 3) wieżowce (wysokościowce lub punktowce), budynki o wymiarach rzutu poziomego niewielkich (w porównaniu z wysokością), z jedną klatką schodową oraz dźwigiem osobowym. Budynki te madą mieć . Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »