Meble drewniane
Just another WordPress site

Zastosowanie gazu

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Gaz jako środek do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń ma takie zalety, jak: stałą gotowość natychmiastowego zapalania się, łatwą regulację, zbędność specjalnej obsługi. Ponadto przy używaniu gazu łatwo jest pomieszczenie utrzymać w czystości, ponieważ nie trzeba gromadzić opału ani usuwać popiołu. Z drugiej strony jednak wysoka cena ciepła pochodzącego z gazu oraz wyższe koszty wykonania palenisk wraz z przyłączeniami gazowymi i kominowymi stanowią wadę przy ogrzewaniu gazem. Przy rozpatrywaniu problemu, co jest bardziej opłacalne do ogrzewania pomieszczeń: gaz czy opał stały, można przyjąć, że gaz, jeżeli wyżej szacuje się pod względem gospodarczym wspomniane korzyści i krótszy jest czas wykorzystania urządzeń grzejnych. Przy układzie odwrotnym bardziej celowe staje się stosowanie opału stałego. Nie jest zatem możliwe ustalenie ogólnej zasady opłacalności użycia gazu do ogrzewania pomieszczeń, jak to czasem próbowano robić, na przykład w ten sposób: ogrzewanie gazowe jest ekonomiczne, gdy 1 m gazu nie kosztuje więcej niż 1 kG węgla kamiennego albo koksu. Dla stale ogrzewanych pomieszczeń koszty ogrzewania gazowego przy naszych cenach są najczęściej wyższe od kosztów ogrzewania opałem stałym, co wykazano w następującym przykładzie. Podane ceny ciepła dla opału stałego odpowiadają kosztom węgla dla gospodarstw domowych w roku 1958, przy cenie gazu grzejnego równej 12 Pf/m. Jeśli nawet przyznać, że w ogrzewaniu gazowym zużycie ciepła jest mniejsze o 10-15% z racji jego stałej gotowości użytkowej i lepszej zdolności regulacyjnej, to jednak koszt dodatkowy tego rodzaju ogrzewania jest duży. Dla ogrzewania gazowego bardziej korzystny jest stosunek kosztów przy okresowym ogrzewaniu pomieszczeń i odpowiednio zmniejszonym obciążeniu przyrządów grzejnych. Natychmiastowe włączenie pełnej wydajności piecyka umożliwia uzyskanie krótszego czasu nagrzewania i mniejszych wydatków ciepła. Znaczne oszczędności ciepła można osiągnąć (co nie jest możliwe przy ogrzewaniu piecami na opał stały, które mają dużą bezwładność) dzięki regulacji i możliwości całkowitego wyłączenia gazu, jeżeli pomieszczenie nie musi być już ogrzewane. Oszczędności te przy krótkotrwałym wykorzystaniu pomieszczenia mogą być tak znaczne, że całkowicie wyrównają wyższą cenę gazu. Dla takich warunków pracy nie można jednak przeprowadzić prawidłowego rachunku porównania kosztów, ponieważ nie da się ściśle określić zapotrzebowania ciepła. Miejscowe ogrzewanie gazowe ma zastosowanie głównie w pomieszczeniach wykorzystywanych dorywczo i krótkotrwale, przede wszystkim w okolicach o łagodnym klimacie, na przykład we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach i salach do zebrań, rzadziej wykorzystywanych pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych, kościołach, salach wystawowych, budynkach szkolnych wykorzystywanych tylko przez pół dnia i w pomieszczeniach przemysłowych nie przyłączonych do ogrzewania centralnego. Miejscowe ogrzewanie gazowe okazało się również skuteczne jako ogrzewa- nie dla okresów przejściowych w pomieszczeniach z ogrzewaniem centralnym. Promienniki znajdują poza tym coraz większe zastosowanie w ogrzewaniu ciągłym pomieszczeń fabrycznych oraz w specjalnych przypadkach, jak ogrzewanie tarasów, chodników przed wystawami itp. [więcej w: pilastry drewniane, deski elewacyjne, ocieplenie domu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pilastry drewniane porzadek dorycki porządki greckie